top of page
Bandenspanning: Video

Bandenspanning vs. afrolgeluid

Er heerst eensgezindheid wat betreft de voordelen van het rijden op de juiste bandenspanning op verkeersveiligheid, brandstofverbruik en CO2-uitstoot en tevens op de uitstoot van microplastics en fijnstof door verminderde slijtage. Over het effect van de juiste bandenspanning op afrolgeluid bestaat geen eenduidigheid. Meldingen in de literatuur en navraag bij deskundigen leveren een versnipperd beeld op. Claims over een positief verband blijken bij navraag niet op onderzoeksresultaten gebaseerd of door cijfers te kunnen worden gestaafd. Om meer duidelijkheid te over de relatie tussen bandenspanning en afrolgeluid heeft het KdBB-programma M+P gevraagd om hier onderzoek naar te doen. M+P heeft hierbij samengewerkt met Vredestein (levering banden) en de RDW (gebruik baan testcentrum).

 

De juiste bandenspanning, de adviesspanning volgens de fabrikant zoals vermeld op de sticker in de deur of tankklepje of in instructieboekje, heeft voor alle eerdergenoemde aspecten (optimaal gecombineerde) voordelen. Het communiceren en opvolgen van de adviesspanning is daarom van belang. Uit het onderzoek van M+P blijkt echter dat bandenspanning in zijn algemeenheid niet of nauwelijks effect heeft op afrolgeluid. Voor DAB (Dicht Asfalt Beton) en ISO-DAB geldt dat bij overspanning, hoger dan de adviesspanning, het afrolgeluid iets toeneemt. Bij onderspanning, minder dan de adviesspanning, neemt het afrolgeluid juist iets af. Vanuit dat oogpunt verdient het geen aanbeveling om een hogere bandenspanning dan de adviesspanning te adviseren, anders dan een temperatuur correctie voor de koudere winterperiode.

De juiste bandenspanning blijkt dus niet te zorgen voor een vermindering van het afrolgeluid, maar daar staat een ander belangrijk voordeel voor geluid tegenover: de juiste bandenspanning zorgt voor een afname van het geluid bij lagere frequenties waardoor omwonenden minder last van omgevingsgeluid ervaren.

Bekijk ook:

Bandenspanning versus afrolgeluid 

Load-index, speed-symbol en gemixte montage van banden 

4-meting monitoring bandenspanning

Campagne effectmeting

Ontwikkeling bandenlabelscores

Actie SLAM! FM

Bandenspanning: Tekst
Bandenspanning: Tekst
bottom of page