top of page
Bandenspanning: Video

Load-index, speed-symbol en gemixte montage van banden

Als onderdeel van de huidige APK worden banden van personenauto’s gecheckt op (verkeersgevaarlijke) beschadigingen, profieldiepte en bandenspanning. In de aanloop naar de introductie van de huidige APK heeft de RDW in 2016 een studie uitgevoerd naar de wenselijkheid om de APK met aanvullende eisen voor banden uit te breiden. De conclusie was destijds dat de extra tijd en kosten voor o.a. de aanpassing van ICT-systemen daarvoor hoog waren en door het relatief geringe aantal aangetroffen banden met een onjuiste index de te verwachten vermindering van de uitstoot van emissies en verbetering van de verkeersveiligheid daarentegen nihil. Op basis van die uitkomsten is toen afgezien van een uitbreiding van de eisen aan banden in de APK. 

 

Om te verkennen of de situatie sinds die tijd mogelijk is veranderd, heeft het KdBB-programma aan Stichting Band op Spanning (BoS) gevraagd om in november 2022 een representatieve steekproef uit te voeren bij ongeveer 500 personenauto’s waarin is gekeken naar load-index, speed-symbol en gemixte montage van banden. Daarvoor zijn aanvullende metingen uitgevoerd bij de auto’s van IKEA-bezoekers die al onderdeel uitmaakten van het tweede meetmoment van de 4-meting bandenspanning (zie ook de 4-meting bandenspanning).

 

In de metingen van BoS is geen enkele auto aangetroffen met een band met een te lage load-index of speed-symbol. Bij 1,85% van de gecontroleerde auto’s bleek sprake te zijn van gemixte montage, dus verschillende banden, op de vooras en bij 3,90% was dat het geval op de achteras. In alle gevallen ging het om banden die verschilden in load-index en/of speed-symbol en bij 0,62% van de auto’s was het verschil het gevolg van gemixte montage van een winter- of allseasonband en een zomerband. Er werden geen banden met verschillende maatvoering op één as aangetroffen. 

Bekijk ook:

4-meting monitoring bandenspanning

Campagne effectmeting

Ontwikkeling bandenlabelscores

Actie SLAM! FM

Bandenspanning: Tekst
Bandenspanning: Tekst
bottom of page