top of page
Bandenspanning: Video

Ontwikkeling bandenlabelscores

Naast bandenspanning is het bandenlabel onderdeel van het KdBB-programma. In het Klimaatakkoord is een doelstelling opgenomen voor een verbeterde labelscore voor brandstofefficiëntie voor vervangingsbanden. Om te monitoren hoe de labelwaardes (ook voor natte grip en afrolgeluid) zich de laatste jaren hebben ontwikkeld is M+P gevraagd om een vervolgmeting uit te voeren op de eerder in 2014, 2016 en 2018 uitgevoerde triple-A-onderzoeken.

 

In samenwerking met VACO heeft M+P daarvoor 2 representatieve datasets samengesteld. Voor de eerste dataset is opnieuw gekeken naar de ontwikkeling van de bandenlabels van de in 2014 vastgestelde top 7 van meest verkochte bandenmerken en -maten die ook in 2016 en 2018 zijn gemonitord. Daarnaast is een nieuwe dataset vastgesteld op basis van de top 7 van in 2022 meest verkochte merken en banden. Naast de ontwikkeling in bandenlabels geeft de vergelijking van de 2 datasets inzicht in de trend van bandenmaten en labelwaardes voor het Nederlandse wagenpark. Voor dit onderzoek is alleen gekeken naar personenautobanden (C1).

 

Als we de top 7 van in 2014 meest verkochte zomer- en winterbanden door de tijd volgen, dan zien we gemiddeld een verbetering van de scores voor alle drie de bandenlabelwaardes. 

Als we dan vervolgens naar de top 7 van in 2022 meest verkochte zomer- en winterbanden kijken en die met de top 7 van 2014 vergelijken, dan zien we dat merken en maten voor winterbanden niet of nauwelijks zijn gewijzigd. Kijken we echter naar de zomerbanden dan is er wél sprake van een significante verandering: deze zijn –in lijn met een algemene trend- hoger en breder met als gevolg dat de labelwaarde voor brandstofefficiëntie gemiddeld minder gunstig is. Voor natte grip en afrolgeluid daarentegen zien we ook voor zomerbanden geen significant verschil in labelwaarde.

Bekijk ook:

Load-index, speed-symbol en gemixte montage van banden 

4-meting monitoring bandenspanning

Campagne effectmeting

Actie SLAM! FM

Bandenspanning: Tekst
Bandenspanning: Tekst
bottom of page