top of page
Bandenspanning: Video

4-meting monitoring bandenspanning

Het bevorderen van het rijden op de juiste bandenspanning is een belangrijk onderdeel van het KdBB-programma. De bandenspanning van het Nederlandse personenwagenpark wordt sinds 2018 jaarlijks op twee momenten in het jaar door M+P in samenwerking met BoS gemonitord. Voor 2022 hebben de metingen in juli en november plaatsgevonden. Ook voor deze 4-meting is de bandenspanning van in totaal ruim 1.000 personenauto’s gemeten in de overdekte parkeergarage van IKEA Amersfoort. De grens voor onderspanning is in de analyse gelegd bij -0,3 bar afwijking van de adviesspanning. Toevalsfluctuaties b.v. als gevolg van variaties in omgevingstemperatuur worden daarmee uitgesloten. Voor echt gevaarlijke onderspanning is de grens gelegd bij -0,5 bar afwijking van de adviesspanning.

 

Van de gecontroleerde auto’s bleek in juli 26,3% één of meer banden met minstens 0,3 bar onderspanning te hebben. In november was dat zelfs 43,6%. Voor een gevaarlijke onderspanning van 0,5 bar of meer was dat percentage 14,6% in juli, respectievelijk 19,8% in november.

Gekeken naar het aantal banden met onderspanning in de steekproef, lag de spanning in juli bij 14,8% en in november bij 28,2% minstens 0,3 bar lager dan de adviesspanning en in juli bij 6,9% en in november bij 10,1% minstens 0,5 bar lager dan de geadviseerde spanning.

Opvallend is dat tijdens de metingen later in het jaar het aandeel voertuigen en banden met onderspanning door de jaren heen steeds aanzienlijk hoger blijkt te liggen dan bij metingen eerder in het jaar. Dit is mogelijk het gevolg van een dalende buitentemperatuur wat al een extra verlagend effect op de bandenspanning kan hebben bovenop het geleidelijke spanningsverlies dat sowieso al optreedt.

 

De 4-meting was de laatste in een serie van 5 metingen over 5 jaren, van 2018 t/m 2022. De voor de bandenspanningsmetingen gehanteerde methodiek is dit jaar door bureau Connected Worlds geëvalueerd. Daar zijn een aantal aanbevelingen voor verdere verbeteringen uit voortgekomen die in een aanbesteding voor de bandenspanningsmonitoring voor 2023 t/m 2025 zijn meegenomen. Deze is aan meerdere partijen uitgevraagd met uiteindelijk als winnaar, de indiener M+P, in samenwerking met BoS. In hun aanbieding zijn de adviezen verwerkt met o.a. een opschaling van steekproefgrootte en van aantal en variaties van meetlocaties.

De conceptrapportage 4-meting monitoring bandenspanning zullen wij met jullie delen en vragen hierop mee te lezen alvorens deze definitief te maken.

Bekijk ook:

Load-index, speed-symbol en gemixte montage van banden 

Campagne effectmeting

Ontwikkeling bandenlabelscores

Actie SLAM! FM

Bandenspanning: Tekst
Bandenspanning: Tekst
bottom of page